Arbejdsmiljø og sikkerhed

Akademiuddannelsen i “Arbejdsmiljø og sikkerhed” er kompetencegivende – og inddelt i fire hovedområder:

 • Arbejdsmiljøreguleringen
 • Arbejdsmiljøarbejdet
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Projektarbejde

De forskellige områder på uddannelsen vil blive behandlet ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel – og der vil blive anvendt både cases, konkrete sager og deltagernes egne erfaringer.

På uddannelsen får du kendskab til arbejdsmiljøreguleringen i Danmark og bliver du klædt på til at arbejde professionelt med virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Uddannelsens indhold i hovedtræk:

 • Reguleringen af arbejdsmiljøet i Danmark
 • Virksomhedernes handlemuligheder omkring arbejdsmiljø
 • Kravene til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde
 • Aktører på arbejdsmiljøområdet
 • Arbejdsmiljøorganisationen
 • Risikovurdering og risikoforståelse
 • Ulykkesforebyggelse og sikkerhedskultur
 • Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø
 • Virksomhedens strategiske arbejdsmiljøarbejde
 • Skriftligt projekt
 • Mundtlig eksamen

Opstart:
Datoer kommer senere.

Undervisningsdage:
Datoer kommer senere.

Eksamen:
Datoer kommer senere.

Tidspunkt:
Alle dage kl. 08.10 – 15.15

Pris:
kr. 12.500,- incl. bøger og madbillet til frokost.

Intern firma-uddannelse:

Akademiuddannelsen afholdes også som intern firmauddannelse, hvor undervisningen foregår på et hold med deltagere fra samme virksomhed. Undervisningen kan finde sted på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg – eller på virksomheden. Send venligst en forespørgsel på tilmeld@am-uddannelsen.dk for yderligere information.