Online Arbejdsmiljøuddannelse

Med den online arbejdsmiljøuddannelse opnår du følgende fordele:

  •  Spar penge
  •  Effektiv læring
  •  Fleksibel uddannelse, som du kan tage, når du har tid
  •  Løbende sparring med arbejdsmiljøundervisere

Den online arbejdsmiljøuddannelse indledes med 2 timers online undervisning på TEAMS for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via vores online læringsportal. Uddannelsen skal gennemføres indenfor en periode på mindst 3 og maksimalt 7 uger. Som led i uddannelsen skal deltageren derudover løse en opgave, som omfatter gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads.

Målgruppen er medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen, som har tilstrækkelige it-kundskaber samt afgang til de fornødne tekniske faciliteter.

Pris pr. deltager kr. 2.450,- excl. moms.

Ved yderligere spørgsmål omkring uddannelsen er I meget velkommen til at kontakte AM-Uddannelsen.