Det ergonomiske arbejdsmiljø

Når medarbejderne anvender korrekt og hensigtsmæssig arbejds- og løfteteknik forebygges nedslidning og skader. Virksomheden undgår fravær og unødige omkostninger.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning på området.

Deltagerne bliver i stand til at gennemføre en ergonomisk gennemgang – og i den forbindelse vurdere og komme med konstruktive løsningsforslag.

Deltagerne kan anvende forslagene til konkret vejledning af kolleger i hensigtsmæssig arbejds- og løfteteknik.

Virksomheden pånår intern kompetence på ergonomiområdet og kan til stadighed have fokus på et godt ergonomisk arbejdsmiljø

Indhold

Med udgangspunkt i gældende lovgivning gives vejledning i hensigtsmæssig arbejds- og løfteteknik. Der sættes fokus på ”Krop på job” – på vores adfærd og vaner.

Der gives forslag til at få mere bevægelse ind i de daglige opgaver

Målgruppe

Arbejdsmiljørepræsentanter og andre, som interesserer sig for arbejdsmiljø.