Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Virksomheden opnår viden og redskaber til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i virksomhedens sociale kapital.

Udbytte

Deltagerne opnår viden om begrebet social kapital – en arbejdsplads der bygger på høj samarbejdsevne, tillid og troværdighed samt retfærdighed og respekt.

Kendskab til hvordan social kapital kan måles og hvordan der kan arbejdes på at opnå høj social kapital.

Kendskab til hvordan arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og social kapital med fordel kan forenes.

Indhold

Der gives viden om social kapital og redskaber til brug i udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø. Kurset giver således anvisninger om, hvordan social kapital sættes på dagsordenen med konkrete værktøjer og tiltag

Målgruppe

Ledere samt alle, der i det daglige arbejder med arbejdsmiljø