ATEX (eksplosionsfare)

Virksomheden får medarbejdere, som selvstændigt kan analysere, om – og i givet fald, i hvilket omfang virksomheden er omfattet af ATEX lovgivningen – og iværksætte de nødvendige initiativer.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning om ATEX.  Kan vurdere, hvornår virksomheden er omfattet af lovgivningen og hvilke krav det stiller til virksomheden. Endvidere tage de nødvendige initiativer.

Indhold

Hvad betyder ATEX, og hvad drejer det sig om?

Kort om lovgivningen

Hvad er en ATEX-zone, og hvordan/hvorfor er den klassificeret?

Bagatelgrænser

Hvorfor er der forskellige zoner, og hvad betyder de?

Hvorfor skal man have en ATEX-APV, hvem må lave den, og hvordan bruger man den?

Hvordan forholder man sig i en zone?

Instruktioner og lidt om udstyr

Reparation og vedligehold i zoner

Koordinering af arbejdet

Målgruppe

Arbejdsmiljørepræsentanter, produktionsledere m.fl.