Fokus på kerneopgaven

Indhold

Definition af kerneopgaven

Hvorfor arbejde med kerneopgaven

Kerneopgaven og social kapital

Hvordan kan der arbejdes med kerneopgaven (præsentation af forskellige værktøjer)

Målgruppe

Offentlige virksomheder

Ledere og arbejdsmiljørepræsentanter