Arbejds- og sikkerhedskultur

Ved en god sikkerhedsadfærd opnår virksomheden / institutionen et forbedret udbytte af investeringen i arbejdsmiljøet.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til gældende arbejdsmiljølovgivning – herunder hvad god sikkerhedsadfærd er.

Deltagerne får konkrete værktøjer til at udvikle og ændre adfærd gennem påvirkning af holdning hos medarbejderne og i organisationen.

Indhold

Samarbejdet om arbejdsmiljøet – hvordan?

Viden, holdning og adfærd…..

Hvad er god sikkerhedsadfærd, hvordan påvirker vi holdninger til arbejdsmiljøet, hvad er risikoen når noget er farligt, hvordan samarbejder vi om at forebygge ulykker i virksomheden/institutionen, hvad kan vi gøre for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet mm.

Målgruppe

Alle der er beskæftiget med arbejdsmiljø i virksomheder og institutioner