Maskindirektivet & CE Mærkning

Virksomheden kan med egne medarbejderes indsats til stadighed overholde gældende lovgivning på området – en indsats, som forebygger ulykker og dermed også forebygger driftsstop mm.

Virksomheden kan f.eks formulere de korrekte krav ved f.eks indkøb af maskiner og uddstyr.

Udbytte

Kurset giver deltagerne kendskab til maskindirektivet og CE mærkning – krav og hvornår?

Deltagerne kan anvende dette kontrol af egne maskiner og udstyr.

Indhold

Maskindirektivet og kravet om CE mærkning

Harmoniserede standarder

Det tekniske dossier, herunder:

Overensstemmelseserklæring

Risikovurdering, hvordan gør man?

Brugervejledning

Indkøb af maskiner

Produktansvar

Målgruppe

Konstruktører, produktionsledere, PTA samt alle der i det daglige arbejder med arbejdsmiljø (repræsentanter, ledere m.fl.)