Nudging

Vi har indenfor arbejdsmiljø og sundhedsfremme i mange år arbejdet med at oplyse, give viden, udarbejde retningslinjer og bearbejde holdninger og adfærd via. bl.a. dialogen og andre metoder. Disse tiltag giver ofte gode effekter, men nogle gange mangler vi noget mere/andet til at skabe forandringer i adfærden og komme i mål med vores ønsker indenfor arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet.

Nudging er et supplement og til tider godt alternativ til de andre redskaber, i bestræbelserne på at skabe ændringer i adfærden og komme nærmere virksomhedens arbejdsmiljø/sundhedsmål.

Nudging er adfærdsændrende design, kendetegnet ved ”kærlige puf” der gør det lettere at træffe rette valg i hverdagen.

Udbytte

Bliv via kurset inspireret til at udarbejde GODE NUDGE i din organisation, via viden om

baggrunden for Nudging samt gyldne regler i udviklingen af et NUDGE.

Indhold

 

Målgruppe

Tilmelding til supplerendekurser kan ske her