Roller og pligter i AMO

Udbytte

Styrke samarbejdet i AMO og tydelighed på ansvar og pligter

Indhold

  • Info om pligter, ansvar og roller
  • Strategiske og operationelle opgaver
  • Konkrete opgaver i Arbejdsmiljøgruppen
  • Forudsætninger for et godt og udbytterigt samarbejde

Målgruppe

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere

Tilmelding til supplerendekurser kan ske her