Grundlæggende maskinsikkerhed

Kendskab til gældende lovgivning omkring maskinsikkerhed kan være en forudsætning for medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen. Virksomheden forebygger ulykker og driftsstop.

Udbytte

At gøre deltagerne bekendte med gældende regler for nye og gamle maskiner.

At gøre deltagerne i stand til at gennemføre sikkerhedsronderinger med fokus på
maskinsikkerhed.

Indhold

Gældende regler for maskinsikkerhed på nye og gamle maskiner.

Vejledninger/standarder.

Maskinsikkerhed i praksis, betjening, nødstop, afskærmning mm.

Målgruppe

Alle der i det daglige arbejder med arbejdsmiljø (arbejdsmiljørepræsentanter, ledere m.fl.)