Sygefravær

Virksomheden kan med egen indsats aktivt forebygge sygefravær – og dermed opnå et endnu bedre udbytte af investeringer i arbejdsmiljøet.

Udbytte

 Deltagerne får kendskab til forskellige arbejdsmiljøværktøjer til forebyggelse og reducering af korttids- og langtidssygefravær, herunder vurdering af anvendelse af disse – både på ud fra et virksomheds- og et personale perspektiv (den sygemeldte)

Deltagerne kan i samarbejde med virksomheden og den sygemeldte anbefale anvendelse af relevante tiltag/værktøjer.

Deltagerne kan anvende forskellige forebyggende værktøjer i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Indhold

Virksomhedsperspektivet:

Metoder til at arbejde med sygefravær/arbejdsmiljø
Virksomhedens og lederens rolle, opgaver og ansvar i forbindelse med korttids- og langtidssygefravær
Kollegernes rolle
Arbejdsmiljøorganisationens- / gruppens rolle og opgaver
Sygefraværssamtalen ud fra et helhedsperspektiv
Omkostninger ved en syg medarbejder?

Den sygemeldtes perspektiv:

En medarbejder i krise
Betydningen af langvarigt sygefravær for den sygemeldte
Dialogen med den sygemeldte, hvordan og hvornår bør virksomheden tage initiativer
Hvordan kan man hjælpe den sygemeldte medarbejder?

Målgruppe

Ledere samt andre, der i det daglige arbejder med personalepleje og arbejdsmiljø (repræsentanter, ledere m.fl.)