Kemi & Faremærkning

Virksomheden får opdateret kendskab til gældende logivning – herunder brug og omgang med kemikalier (krav om APB – arbejdspladsbrugsanvigning)

Virksomheden får mulighed for at forenkle og rationalisere arbejdet med kemi og farlige stoffer.

Udbytte

Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning samt vejledning i brug og omgang med kemikalier – herunder krav om APB (arbejdspladsbrugsanvisning)

Deltagerne får konkrete eksempler på, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene – herunder demonstration af et online-system.

Indhold

Deltagerne får opdateret lovgivningen omkring kemi og farlige stoffer samt faremærkning.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning gives vejledning i brug og omgang med kemikalier

Der vil være fokus på opfyldelse af lovkrav – hvordan man kommer i gang og implementerer på arbejdspladsen (APB)

Målgruppe

Daglige brugere af kemikalier samt alle der i det daglige arbejder med arbejdsmiljø
(repræsentanter, ledere m.fl.)