Sygefravær – omsorgssamtalen

Samtaler med medarbejdere er en vigtig del af lederjobbet.

Når medarbejdere har gentagne perioder med sygefravær – eller på anden måde ændrer adfærd, så skal lederen indkalde til en personlig omsorgssamtale med det formål, at medarbejder og leder får en drøftelse af årsagerne til sygefraværet (eller den ændrede adfærd) med henblik på at afhjælpe årsagerne.

Mange ledere oplever samtaler omkring personlige forhold, som udfordrende, fordi de omhandler medarbejderes personlige og familiære forhold.

Kurset giver lederen kendskab de menneskelige reaktioner ved svære samtaler samt redskaber til at skabe mere konstruktive og strukturerede samtaler med medarbejdere. Deltagerne får også kendskab til formålet med og indholdet af en sygefraværspolitik, herunder specielt formål med og afholdelse af omsorgssamtalen.

Indhold:

 • Sygefraværspolitikken
 • Omsorgssamtalen
 • Hvad er mine styrker og svagheder i forhold til at gennemføre samtaler?
 • Hvordan forbereder jeg den gode samtale?
 • Hvordan bliver samtale konstruktiv og fremadrettet?
 • Hvordan skaber jeg en anerkendende og positiv dialog?
 • Spørgeteknik ved den gode samtale?
 • Hvordan håndteres de personlige forhold under samtalen?
 • Udarbejdelse af plan for forberedelse, gennemførelse og afrunding af omsorgssamtaler.

Deltagerne modtager forud for kurset litteratur omkring omsorgssamtalen, samt en opgave omkring egne styrker og svagheder i forhold til samtaler.

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og øvelser med fokus på, at den enkelte leder under kurset udarbejder sin egen personlige plan til forberedelse og gennemførelse af omsorgssamtaler. Undervisningen er tilrettelagt, så den er løsningsfokuseret med det formål, at de svære samtaler opleves som konstruktive og brugbare.

Efter kurset har deltageren:

 • Indsigt i egne styrker og svagheder ved personlige samtaler
 • Kendskab til, hvordan hun forbereder sig på den gode samtale
 • Kendskab til spørgeteknikker
 • Kundskab til en konstruktiv gennemførelse af omsorgssamtaler
 • Udarbejdet sin egen personlige plan til forberedelse og gennemførelse af omsorgssamtalen

Undervisningen varetages af en autoriseret psykolog/kommunikationskonsulent fra AM-Gruppen.