Den arbejdende arbejdsmiljøorganisation

KOMPETENCE-NIVEAU: KUNDSKAB/ANVENDELSE

DEN ARBEJDENDE ARBEJDSMILJØORGANISATION

VARIGHED: 2 dage

UDBYTTE:

– Deltagerne opnår viden om gældende arbejdsmiljølovgivning. Herunder kravene til den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

– Med udgangspunkt i forståelsen af det strategiske arbejdsmiljøarbejde bliver deltagerne i stand til at anvende forskellige arbejdsmiljø værktøjer til optimering af de daglige operationelle opgaver.

– Virksomheden får et endnu større udbytte af investeringerne i arbejdsmiljø og ser et link mellem de strategiske målsætninger og det operationelle arbejde.

INDHOLD:

– 1. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse/strategi

Indhold og strategi i organisationens arbejde

– 2. AM-værktøjer (struktur på dokumentationer, instruktioner, o.lign.)

Gennemgang af AM-Gruppens forslag til en (“arbejdsmiljømappe”) (“Styr på papir”)

– 3. Samarbejde & Kommunikation

Hvordan kommunikerer og samarbejder man effektivt i organisationen

– 4. Ansvar, rettigheder, pligter

Organisationens ansvar, rettigheder og pligter

– 5. APV

Opsamling på virksomhedens APV

– 6. Arbejdsskader og lidelser (EASY)

Hvordan registreres og anmeldes arbejdsskader og arbejdsbetingede lidelser

– 7. Psykiske arbejdsmiljø

Organisationens opgaver i det psykiske arbejdsmiljø

MÅLGRUPPE:

Alle i arbejdsmiljøorganisationen