Det systematiske arbejdsmiljøarbejde

Gennem det systematiske arbejdsmiljøarbejde opnår virksomheden et endnu bedre udbytte af investeringer i arbejdsmiljøindsatsen.

Udbytte

Deltagerne opnår viden om gældende arbejdsmiljølovgivning og systematisk arbejdsmiljøarbejde. Herunder kendskab til værktøjer, og hvordan de kan anvendes i det daglige arbejdsmiljøarbejde på virksomheden.

Deltagerne er i stand til at vurdere de enkelte værktøjers muligheder relevans på egen arbejdsplads.

Indhold

Hvordan virksomheden og dens arbejdsmiljøorganisation opbygger rutiner til at sikre et systematisk arbejdsmiljøarbejde.
Herunder inddrages en lang række værktøjer: APV, trivselsundersøgelser, risikoanalyser, arbejdsmiljøronderinger, instruktioner, kontrol, ulykkesanalyser, politikker m.fl.

Målgruppe

Arbejdsmiljørepræsentanter/tillidsrepræsentanter og øvrige, som arbejder med arbejdsmiljø