Psykisk arbejdsmiljø

Høj medarbejdertrivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø øger produktiviteten og forbedrer konkurrenceevnen. Dette er ikke nogen ny nyhed! Men hvad er det psykiske arbejdsmiljø for noget?…….Alle, både ledere og medarbejdere bidrager til det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed, og grundlaget for at optimere det psykiske arbejdsmiljø handler bl.a. om at have det rette kendskab til de forhold der stimulerer arbejdsmiljøet i en positiv retning, så man er bevidst om de virkemidler man kan gøre brug af, eller hvad man skal forsøge at minimere.

Udbytte

Deltagerne opnår viden om aktuelle problemstillinger indenfor psykisk arbejdsmiljø, viden om kortlægning af psykisk arbejdsmiljø samt inspiration og kendskab til værktøjer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til emnet psykisk arbejdsmiljø herunder:

  • Hvorfor det er afgørende at have fokus på Psykisk arbejdsmiljø
  • Hvad begrebet indeholder og dækker over
  • Redskaber og inspiration til hvordan man kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø

Målgruppe

Kurset er relevant for dig der ønsker at få et grundlæggende kendskab til emnet psykisk arbejdsmiljø og giver dig konkrete og let omsættelige redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Tilmelding til supplerendekurser kan ske her