Sikker adfærd

SIKKER ADFÆRD sætter fokus på den adfærd vi ønsker at opnå i forhold til sikkerhed – og ikke den adfærd vi ønsker elimineret (fejlsøgning).

SIKKER ADFÆRD er, når alle ansatte udviser en SIKKER ADFÆRD og alle i organisationen arbejder på at kortlægge risici og usikker adfærd, udarbejder forslag til at reducere og eliminere risici, samt konstant udvikler sikkerheden.

SIKKER ADFÆRD kan skabes i en virksomhed, hvor den enkelte og organisationen altid har sikkerheden som højeste prioritet, altså en proaktiv sikkerhedskultur.

I den proaktive sikkerhedskultur tænker alle ansatte hele tiden tænker over risikoen og reagerer selvstændigt på mulig fare. Den ansatte forholder sig hele tiden til, hvordan arbejdspladsen kan blive mere sikker – og fokus er på, at skabe sikkerhed (og ikke
kun at undgå ulykker).

Kursusindhold:

Hvorfor SIKKERHED?

Hvad er SIKKER ADFÆRD?

Hvad er en aktiv sikkerhedskultur ?

Hvordan forholder Arbejdstilsynet sig til forebyggelse af ulykker?

Hvordan skabes SIKKER ADFÆRD?

Tilmelding til supplerendekurser kan ske her