Konflikthåndering og kommunikation

Kommunikation – og specielt situationsbestemt kommunikation er en væsentlig del af konfliktforebyggelse og håndtering på en moderne arbejdsplads.

Virksomheden styrker sit forebyggende arbejdsmiljøarbejde og fremmer trivslen blandt medarbejderen og vil således få et endnu bedre udbytte af investeringerne i arbejdsmiljøet.

Udbytte

Deltagerne får teoretisk viden om forebyggelse og håndtering af konflikter – og i den forbindelse kommunikationens betydning for håndtering af konflikten.

Indhold

Kurset giver en grundlæggende forståelse for konflikters kompleksitet og dynamik. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskallere og de forskellige dimensioner en konflikt kan indeholde.

Herudover forståelse for kommunikationens betydning, nedtrapning af konflikter og egen rolle heri

Målgruppe

Medarbejdere  af arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanter, ledere m.fl.