Sygefravær – de svære samtaler

Med udgangspunkt i sygefravær får virksomhedens ledere et udvidet kendskab til menneskelige reaktioner ved svære samtaler samt redskaber til mere konstruktive og strukturerede samtaler med medarbejdere.

Virksomheden forebygger konflikter og eventuel eskalering af disse.

Udbytte

Deltagerne får indsigt i egne udfordringer og muligheder omkring den svære samtale.

Kendskab til forskellige samtaleformer.

Kendskab til, hvordan han/hun forbereder sig på den svære samtale.

Forståelse for, hvordan mennesker kan reagere forskelligt ved svære samtaler.

Kendskab til samtaleværktøjer til brug ved de svære samtaler.

Kendskab til en konstruktiv gennemførelse af den svære samtale.

Kan udarbejde sig egen personlige plan til forberedelse, gennemførelse og afrunding af den svære samtale.

Indhold

Sygefraværspolitik

De svære samtaler: Kontakt- og statussamtalen.

Egne styrker og svagheder i gennemførelsen af den svære samtale.

Hvordan forbereder jeg mig.

Hvordan holder jeg fokus på formålet med samtalen.

Hvordan reagerer jeg hensigtsmæssigt under samtalen.

Hvordan fastholder jeg krav og beslutninger på en respektfuld måde.

Udarbejdelse af plan for forberedelse, gennemførelse og afrunding af den svære samtale.

Målgruppe

Ledere, medarbejdere i HR afdelingen m.fl.