Arbejdsmiljøledelse

Akademiuddannelsen i “Arbejdsmiljøledelse” er kompetencegivende.

De forskellige områder på uddannelsen vil blive behandlet ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel – og der vil blive anvendt både cases, konkrete sager og deltagernes egne erfaringer.

På uddannelsen får du kendskab til standarderne og lovgivningen omkring arbejdsmiljøledelse, ligesom du bliver du klædt på til at arbejde professionelt med ledelse af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Undervisningsdage:

Opstart: Datoer kommer senere.

Der er 8 undervisningsdage, udarbejdelse af skriftlig eksamensprojekt, samt eksamensdag.


Tilmelding:

Tilmelding kan ske på www.easj.dk/kursuskalender/

Erhvervsakademi Sjælland
Kaj Reiter
kare@easj.dk
Tlf.: 50 76 26 69

Intern firma-uddannelse:

Akademiuddannelsen afholdes også som intern firmauddannelse, hvor undervisningen foregår på et hold med deltagere fra samme virksomhed. Undervisningen kan finde sted på Erhvervsakademi Sydvest  i Esbjerg – eller på virksomheden. Send venligst en forespørgsel på tilmeld@am-uddannelsen.dk for yderligere information.