Handelsbetingelser

1.TILMELDING

Tilmelding på et kursus er bindende og at en evt. afbestilling altid skal ske til kursus@am-gruppen.dk.

Når du tilmelder dig kursus, vil du med det samme modtage en bekræftelse på din tilmelding.

Hvis du ikke modtager en bekræftelse, kan du kontakte kursus@am-gruppen.dk.

2. FAKTURERING

Alle priser oplyses ekskl. moms. Inkluderet i prisen er undervisning samt undervisningsmaterialer.

Ved tilmelding udstedes faktura på betaling af deltagerprisen. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. 

Ved tilmelding er det vigtigt, at vi modtager nøjagtige oplysninger om selskabsnavn, adresse og evt. indkøbsordrenummer til brug for korrekt fakturering.

3. AFBESTILLINGSBETINGELSER

Ved afmelding eller overflytning til andet hold:

  • Afmelding/flytning til andet hold skal ske skriftligt til kursus@am-gruppen.dk.
  • Ved afmelding indtil 3 dage før kursusstart refunderes den fulde deltagerpris.
  • Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betales 25% af deltagerprisen. Hvis du ønsker at blive tilmeldt et nyt kursus fratrækkes der 25% på deltagerprisen, samt betales et administrationsgebyr på kr. 250.
  • Hvis du ikke kan færdiggøre kurset indenfor de 7 uger og ønsker at blive flyttet til et nyt kursus, fratrækkes 50% af deltagerprisen på det nye kursus samt betales et administrationsgebyr på kr. 250.

4. KURSUSBEVIS

Hvis du har brug for det, udsteder vi gerne et kursusbevis til dig.

5. SAMTYKKE TIL BRUG AF JERES OPLYSNINGER

Ved tilmelding til giver du samtykke til, at vi indsamler og behandler vi følgende oplysninger: Deltagernes navne, virksomhedens navn, adresse, CVR og telefonnummer, samt navn på og mailadresse til den kontaktperson, der skal modtage bekræftelsen og efterfølgende fakturaen for købet.

Oplysningerne anvendes i vores kursusadministrationssystem til at registrere og dokumentere, at I har købt et kursus og, at jeres medarbejdere er tilmeldt det pågældende kursus.

Videre gives samtykke til at vi sender lister med deltagernes navne til den underviser, der er tilknyttet kurset, samt udlevering af deltagerliste på kursusdagen, hvor navn, titel og ansættelsessted fremgår.

Vi er derudover forpligtet til at sende oplysninger om deltagerne på lovpligtige kurser til Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut.

Det er et krav, at vi opbevarer oplysningerne løbende år + 5 år.

Der henvises i øvrigt til vores privatlivspolitik

6. VÆRNETING

Tvister behandles efter dansk ret ved Retten i Esbjerg