Akademiuddannelse i arbejdsmiljø

Akademiuddannelsen er en kompetencegivende uddannelse, hvor du kan tage styrke dine kompetencer indenfor arbejdsmiljø på modulerne ”Arbejdsmiljø og sikkerhed”,  samt “Arbejdsmiljøledelse”.

De forskellige områder på uddannelsen vil blive behandlet ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel – og der vil blive anvendt både cases, konkrete sager og deltagernes egne erfaringer.

Akademiuddannelsen giver dig en kompetencegivende uddannelse indenfor arbejdsmiljø – og fagmodulerne kan anvendes som valgfag på andre akademiuddannelser.

Der findes to fagmoduler omkring arbejdsmiljø på akademiuddannelsen – “Arbejdsmiljø og sikkerhed”, samt “Arbejdsmiljøledelse”.

Deltagerprofil:

Uddannelsen i ”Arbejdsmiljø” er for dig, der har lyst til, at arbejde professionelt med arbejdsmiljø i både private og offentlige virksomheder. Du ønsker at styrke din viden og, forståelse for arbejdsmiljø-området og få ny viden og færdigheder inden for arbejdsmiljøarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø.

Uddannelsen er normeret til 90 lektioner og giver 10 ETCS point (svarende til 1/6 studieår).

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Uddannelsesstøtte – SVU
Vi anbefaler den enkelte kursist at søge SVU-støtte.

Støtten kan søges af de, der er berettigede til uddannelses-/forberedelsesdagene, vejledning og coaching samt eksamen. Det kræver kun, at deltageren får fri af arbejdsgiveren de pågældende dage.