Arbejdsmiljøuddannelsen

Deltagerne på Arbejdsmiljøuddannelsen får redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Deltagerne bliver i stand til at varetage deres funktioner i arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdsmiljøuddannelsen koster kr. 4.675 pr. deltager (ekskl. moms).

Uddannelsen henvender sig til:

  • Nyvalgte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  • Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der skal have fornyet arbejdsmiljøuddannelsen
    (hvis den er gennemført før april 1991).
  • Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som har taget uddannelsen som selvstudium.
  • Medarbejdere og ledere, som ønsker en grundig indføring i lovpligtige arbejdsmiljøforhold.

Arbejdsmiljøuddannelsen | Program | Praktisk information | Tilmelding | Uddannelsen på engelsk
OSH education program | Course program | Practical information | Enrolment | OSH training