Arbejdsmiljølederuddannelsen

Akademiuddannelsen i “Arbejdsmiljølederuddannelsen” er kompetencegivende.

De forskellige områder på uddannelsen vil blive behandlet ud fra en teoretisk og praktisk synsvinkel – og der vil blive anvendt både cases, konkrete sager og deltagernes egne erfaringer.

På uddannelsen får du kendskab til standarderne og lovgivningen omkring arbejdsmiljøledelse, ligesom du bliver klædt på til at arbejde professionelt med ledelse af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Uddannelsen henvender sig til sikkerheds- & arbejdsmiljøledere, autoriserede arbejdsmiljørådgivere,
arbejdsmiljøkonsulenter samt andre med interesse for udviklingen og styringen af sikkerhed- &
arbejdsmiljø.

Arbejsmiljølederuddannelsen er kompetencegivende og hvert af modulerne (10 ECTS points) er
godkendt af undervisningsministeriet.

Uddannelsen indeholder modulerne, arbejdsmiljø og arbejdsmiljøledelse, som afvikles over 4 måneder.
1. modul:
Datoer kommer senere.

2. modul:
Datoer kommer senere.
Selve undervisningen er tilrettelagt til 8 dage pr. modul.

Tilmelding:

Intern firma-uddannelse:

Akademiuddannelsen afholdes også som intern firmauddannelse, hvor undervisningen foregår på et hold med deltagere fra samme virksomhed. Undervisningen kan finde sted på Erhvervsakademi Sydvest  i Esbjerg – eller på virksomheden. Send venligst en forespørgsel på tilmeld@am-uddannelsen.dk for yderligere information.