Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk

Arbejdsmiljøuddannelse udbydes også på engelsk, så medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen med anden baggrund end dansk kan gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Deltagerne modtager ved gennemført uddannelse kursusbevis, som opfylder kravene for medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe i Danmark.

Arbejdsmiljøkurset på engelsk koster kr. 5.825 pr. deltager (ekskl. moms).

Arbejdsmiljøuddannelsen | Program | Praktisk information | katalog | Tilmelding | Uddannelsen på engelsk
OSH education program | Course program | Practical information | Enrolment | OSH training