Online arbejdsmiljøuddannelse

Tag nu arbejdsmiljøuddannelsen 100% online.

Med arbejdsmiljøuddannelsen online opnår du:

  • Effektiv læring
  • Fleksibel uddannelse, som du kan tage når du har tid
  • Løbende sparring med arbejdsmiljøunderviseren
  • Spar penge

Den online arbejdsmiljøuddannelse indledes med 2 timers online undervisning på TEAMS for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via den online læringsportal, hvor der skal løses et antal opgaver. Afslutningsvis skal kursisterne aflevere en større opgave, som skal omfatte gennemførelse af konkrete arbejdsmiljøaktiviteter på kursusdeltagerens egen arbejdsplads. Denne skal godkendes af underviseren.

Uddannelsen skal gennemføres indenfor en periode på mindst 3 og maksimalt 7 uger.

Kurserne afholdes via TEAMS, og inden kursets start vil du blive indkaldt til et TEAMS møde.

Pris pr. deltager: kr. 2.450, – ex. moms.